Slotsskolen

Slotsskolen på Jægerspris Slot, er den interne skole på Danners Børn.

Skolen er en specialskole i følge lov om folkeskolen § 20 stk. 2.

Eleverne kan visiteres fra alle kommuner. Elever visiteres gennem PPR- Frederikssund.

Slotsskolen har plads til i alt 24 elever fra 0. – 10. klasse.

En del af eleverne er børn og unge, der er anbragt på Danners Børns døgninstitutionsafdelinger, Birkebo og Hjortholm.

Undervisning med udgangspunkt i den enkelte

Slotsskolens formål er at give børn/unge med indlæringsmæssige og/eller psykiske, sociale og adfærdsmæssige vanskeligheder mulighed for at komme i trivsel, og til at blive i stand til at modtage læring, og komme i såvel personlig som social og faglig udvikling.

Helt overordnet er det målsætningen, at eleverne udvikler faglige og personlige kompetencer til at kunne indgå i de almene skoletilbud i folkeskolen.

Læs mere: Undervisningen i Slotsskolen

Download pjece (PDF): Antimobbestrategi

Download (PDF): Tilsynsrapport marts 2024

Trygge rammer

Skolen er indrettet med både store lokaler til fælles undervisning og flere mindre lokaler, hvor elever, der har behov for at sidde afskærmet, kan modtage undervisning.

Skolen er indrettet med moderne elektroniske hjælpemidler, IT – udstyr, og bl.a. interaktive tavler i undervisningslokalerne.

Skolen råder tillige over værksted, køkken, sportshal, bålhus samt en naturgrund, som bruges i undervisningen til kreative og fysiske udfoldelser.

Dagbehandlingstilbud på Slotsskolen

Dagbehandlingstilbuddet er åbent for eksterne elever. Eleverne kan visiteres fra alle kommuner.

Download pjece (PDF): Dagbehandlingstilbud på Slotsskolen