Skole

De fleste børn og unge på Danners Børn går i Slotsskolen.

Når du møder om morgenen i skole, ved du hvad der skal ske i løbet af dagen.

Hver morgen starter du sammen med dem, du bor med.

Her bliver du undervist i dansk og matematik et par timer.

Derefter bliver I delt op i grupper efter klassetrin og fag.

Afvekslende undervisning

En gang om ugen er der emne eller tur dag.

Når vi tager på tur med skolens to busser, giver vi eleverne oplevelser, viden og erfaringer, der supplerer skolegangen.

På emnedagene arbejder vi med praktiske og kreative aktiviteter.

I perioder bryder vi skemaet op og arbejder tværfagligt eller med udgangspunkt i et bestemt fag.

Klasselokalerne

Slotsskolens restaurerede klasselokaler har udsigt over Slotsparken og vores have.

Skolen råder over værksted, gymnastiksal og bål-hus.

Ud over Slotsparken har vi også en naturgrund til forskellige udendørsaktiviteter.

Vi benytter også den nærliggende skov og stranden i forbindelse med undervisningen.

Personalet

Personalet på Slotsskolen består af lærere, pædagoger og en skoleleder.

Personalegruppen dækker fagligt bredt og kan tilbyde mange kreative aktiviteter, der supplerer undervisningen og udvikler eleven.

Vi er fælles om at skabe nærhed og tryghed for vores elever i dagligdagen.

Det er vigtigt, at det er en god oplevelse at komme i Slotsskolen.

Undervisningen

På Slotsskolen sørger vi for, at undervisningen passer til den enkelte elevs niveau og klassetrin.

Elever, der gennem længere tid ikke har gået i skole, bliver gradvist vænnet til en skoledag med fuldt skema.

I Slotsskolen ved vi, hvor vigtigt det er for elevernes udvikling, at vi som lærere har øje for, hvad de allerede er gode til.

På Slotsskolen tager vi hensyn til det enkelte barns særlige behov for omsorg og støtte i dagligdagen.

Vi arbejder meget på at give hver enkelt elev lyst til at lære noget nyt.

Praktik og arbejde

Slotsskolen forsøger at skaffe praktik eller anden form for arbejde for de unge, der måske ikke ønsker – eller kan – gå direkte videre til en ungdomsuddannelse.

Indskrivning

Det er Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Frederikssund Kommune, der indskriver elever.

Skolen har plads til 16 børn.