Tilbudsportalen

Tilbudsportalen formidler oplysninger om plejefamilier, tilbud til børn og unge, som er udsatte eller har en funktionsnedsættelse samt tilbud til voksne med funktionsnedsættelse eller sociale problemer.

Tilbudsportalen er et værktøj til landets sagsbehandlere, der gør det nemt at finde relevante tilbud eller plejefamilier, der retter sig direkte mod den enkelte borgers specifikke problemstilling.

Tilbudsportalen drives af Erhvervsstyrelsen for Social- og Indenrigsministeriet.

Se mere: Danners Børn på Tilbudsportalen