Akutanbringelse på Birkebo

Omsorg og støtte

Ved en akut anbringelse modtager vi barnet/den unge omsorgsfuldt og med en bevidsthed om den krisesituation, anbringelsen medfører for barnet og familien.

De første dage får barnet/den unge mulighed for at forholde sig til anbringelsen og lære stedet at kende i det tempo, som han/hun er klar til.

Barnet/den unge mødes med omsorg, empatisk og afstemt praktisk og personlig støtte.

Aftaler for den første tid

For at vi kan tage bedst mulig vare på barnet i den akutte situation, har vi brug for at få indsigt i baggrunden for beslutningen om anbringelse, så vi kender eventuelle aftaler om samarbejde og kontakt med forældrene i akutsituationen.

Hurtigst muligt efter den akutte anbringelse, holder vi et møde med anbringende myndighed og forældre.

Mødet med det enkelte barn/ung og forældrene tilrettelægges i øvrigt individuelt på baggrund af den aktuelle situation.

På mødet laves aftaler for den første tid, og vi får mulighed for gensidigt at orientere hinanden om det der er vigtigt.

Aftale om akut anbringelse

En aftale om akut anbringelse indgås som udgangspunkt for 14 dage.

I den periode skal det videre forløb for barnet/den unge afklares.

Hvis det besluttes, at barnet fortsat skal være anbragt på Birkebo, enten i en fortsat akut anbringelse eller overgå til et udredningsforløb, indgås aftale og kontrakt for det videre forløb.