Afdelinger

Danners Børn omfatter afdelingerne:

Hjortholm behandlingshjem

På Hjortholm tilbyder vi døgnbehandling i miljøterapeutiske omgivelser, til børn og unge med emotionelle, sociale og adfærdsmæssige vanskeligheder.

Vi har plads til 10 børn i alderen 6-18 år, som ved indskrivningen fortrinsvis er mellem 6 og 10 år.

Læs mere: Hjortholm

Birkebo akut- og observationsinstitution

Birkebo modtager børn og unge og udreder dem med hensyn til udvikling, ressourcer, vanskeligheder og støttebehov.

Birkebo er for børn og unge i alderen 6-18 år. Der kan være op til 10 børn/unge på afdelingen.

Vi modtager børn og unge akut og kan komme her med helt kort varsel, døgnet rundt, alle årets dage.

Læs mere: Birkebo

Efterværn – udslusning for unge

På Danners Børns efterværnsafdeling kan bo op til 4 unge i alderen 18 – 22 år (23 år ved ophør).

Afdelingen er for unge, som har behov for fortsat støtte til udvikling af kompetencer, socialt, følelsesmæssigt og praktisk, til at klare en selvstændig voksentilværelse.

Læs mere: Efterværn

Slotsskolen

Slotsskolen på Jægerspris Slot, er den interne skole på Danners Børn.

Slotsskolen har plads til i alt 24 elever fra 0. – 10. klasse.

En del af eleverne er børn og unge, der er anbragt på Danners Børns døgninstitutionsafdelinger, Birkebo og Hjortholm.

Skolen modtager også elever ude fra, der går på skolen i dagbehandlingstilbud.

Læs mere: Slotsskolen