Besøg

Dine forældre, familie og venner er velkomne til at besøge dig efter aftale.

Dine forældre kan benytte en lejlighed på Danners Børn, hvor de kan være sammen med dig.

Dine forældre kan overnatte i lejligheden. Det skal blot aftales i forvejen.

Du kan også – efter aftale – tage med forældre eller familie til lægebesøg, tøjindkøb, frisør m.m.

Din nærmeste pædagog laver aftalerne med dine forældre, familie eller venner.

Du kan være på besøg og deltage i aktiviteter uden for Danners Børn, så længe det er trygt og rart for dig.