Socialtilsynet

Socialtilsynet under Socialstyrelsen holder øje med, at tilbud som Danners Børn gør det bedst mulige for børn og unge.

Socialtilsynet skal aflægge tilsynsbesøg mindst 1 gang om året.

Som et led i det driftsorienterede tilsyn skal socialtilsynet både føre kontrol med forholdene i tilbuddet og indgå i dialog med tilbuddet med henblik på at bidrage til at fastholde og udvikle kvaliteten.

Tilsynsopgaven indeholder altså både et kontrolperspektiv og et kvalitetsudviklingsperspektiv.

Det driftsorienterede tilsyn vil afdække eventuelle fokus- og udviklingspunkter, og disse vil indgå i socialtilsynets dialog med tilbuddet.

Se mere: Socialtilsynets seneste rapport på Tilbudsportalen

Tip: Når du kommer ind på siden, skal du trykke på menupunktet ”Tilsyn”.

Bemærk: Socialtilsynets rapport dækker alle tre institutioner på Danners Børn: Birkebo, Hjortholm og Efterværn. Således er den samme fælles rapport at læse under hver af de tre institutioner på tilbudsportalen.

Her kan desuden læses de seneste tre års tilsynsrapporter.

“Socialtilsyn Hovedstaden vurderer på baggrund af det udførte tilsyn i december 2021, at Danners Børn fortsat leverer høj faglig kvalitet, drives kompetent med et relevant udviklingsfokus og lever op til kriterierne i kvalitetsmodellen, der skal sikre at børn og unge ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter Lov om Social Service, og derfor kan opretholde sin godkendelse.”

Fra socialtilsynets besøg december 2021