Vores indsats

Behandling på Hjortholm

Vores behandling foregår gennem sansning, nærvær og leg. Vi møder barnet omsorgsfuldt og nysgerrigt. Vi gør meget ud af, at alle børn og unge føler sig hørt og støttet.

Læs mere: Behandling på Hjortholm

Observation og udredning på Birkebo

Vi har fokus på det enkelte barns ressourcer og kompetencer, og vi lægger vægt på at beskrive, med hvilken tilgang barnet eller den unge bedst støttes i sin fremtidige udvikling.

Læs mere: Observation og udredning på Birkebo

Akutanbringelse på Birkebo

Ved en akut anbringelse modtager vi barnet eller den unge med omsorg og støtte. Afklaring af et videre forløb sættes i værk.

Læs mere: Akutanbringelse på Birkebo

Ophold på Birkebo

Hverdagen på Birkebo giver en tryg ramme for støtte og anerkendelse.

Læs mere: Ophold på Birkebo

Undervisningen i Slotsskolen

Undervisningen foregår i et trygt miljø og tager udgangspunkt i den enkelte elev.

Læs mere: Undervisningen i Slotsskolen

Faglige tilgange

På Danners Børn benyttes såvel en miljøterapeutisk som en neuropædagogisk tilgang.

Læs mere: Faglige tilgange

Pædagogisk praksis

I organiseringen af den pædagogiske praksis på afdelingerne arbejder vi med en systematisk anvendelse af faglige tilgange og metoder, som understøtter så positiv en udvikling som muligt for det enkelte barn og familie.

Læs mere: Pædagogisk praksis

Værdier

Arbejdet med børnene og de unge på Danners Børn sker på baggrund af et menneskesyn og en organisering af hverdagen, der giver børn og unge en høj grad af respekt og anerkendelse.

Læs mere: Værdier

Kompetencer

Medarbejdernes arbejde med børnene og de unge tager afsæt i en grundig og velreflekteret viden om stedets værdigrundlag, metoder og anvendelse af disse.

Læs mere: Kompetencer

“Indsatsen vurderes udført med en klar faglig viden om udsatte børns behov for tryghed og omsorg, også i form af, at der kan være behov for, at det er de voksne der tager ansvaret for væsentlige forhold i barnets liv.”

Fra socialtilsynets besøg 2020