Kompetencer

Alle medarbejdere har mange års erfaring med målgruppen.

Medarbejderne har relevante grunduddannelser suppleret med stor erfaring og en række efteruddannelser, som de fortsat arbejder med at vedligeholde.

Medarbejdernes arbejde med børnene og de unge tager afsæt i en grundig og velreflekteret viden om stedets værdigrundlag, metoder og anvendelse af disse.

Medarbejderne har tilsammen et bredt erfaringsgrundlag, fra både dag- og døgninstitutioner.

Der er repræsenteret en mangeårig erfaring med både aldersgruppe, normal udvikling, samt specialpædagogik fra andre behandlingsmiljøer for særligt udsatte børn og unge.

Udvikling af vores kompetencer

På Danners Børn søger vi løbende at opnå og vedligeholde relevante kompetencer.

Danners Børn iværksætter relevante videreuddannelsesforløb i takt med afdækning af behov.

Der sker faglig opkvalificering og vedligeholdelse, bl.a. i form af kurser, temadage mv.

Vigtige områder for udvikling af vores kompetencer:

  • Kriseintervention og udredning.
  • Vurdere behovet for og udføre behandlingsarbejde.
  • Kendskab til børn og unges udvikling og behov.

Vi søger også løbende at styrke vores kompetencer med henblik på samarbejdet med familierne til de anbragte børn og unge.

Supervision

Medarbejderne modtager jævnligt supervision.

Medarbejdergruppen supporteres af en behandlingsansvarlig psykolog, som fortløbende er under ekstern supervision af psykologen Susan Hart.

“Danners Børn vægter således højt, at medarbejderne løbende efteruddannes både fælles og individuelt i relevant faglig viden og metoder i forhold til målgruppen, med et fornyet og yderligere forstærket fokus.”

Fra socialtilsynets besøg 2020