Behandling på Hjortholm

Sansning, nærvær og leg

Vores behandling foregår gennem sansning, nærvær og leg, både med Theraplay i vores terapirum, og generelt i hverdagen, hvor der bliver leget for at fremme udviklingen hos børnene.

Det gode samspil

Vi tror på, at alle børns trivsel og udvikling er afhængig af gode samspil og relationer.

Det er samspillet og dannelsen af relationer mellem de voksne og børnene, der er grundpillen i vores pædagogik og behandling.

For mange børn på Hjortholm, er det netop dét at danne relationer og indgå i sociale sammenhænge, der er en stor udfordring.

Barnets ressourcer

Vi møder barnet omsorgsfuldt og nysgerrigt, præcis dér, hvor barnet er nået til i sin udvikling med fokus på barnets ressourcer og styrker.

Vores fornemmeste opgave er at finde frem til, hvordan barnet oplever verden omkring sig og responderer på omgivelserne, så vi ved, hvordan vi bedst møder barnet i forhold til den udvikling vi skal sikre, bliver sat i gang.

Tryg hverdag

På Hjortholm sørger vi for, at vores børn og unge tilbydes en tryg og rolig hverdag med genkendelighed og forudsigelighed, så der er overskud og plads til udvikling og forandring.

Vi gør meget ud af, at alle børn og unge føler sig hørt og støttet. Det er forudsætningen for, at de kan indgå i forpligtende relationer og bringes i positiv følelsesmæssig udvikling.

Hverdagen på Hjortholm er kendetegnet ved høj grad af forudsigelighed.

Rammer og rutiner er en væsentlig del af Hjortholms pædagogik, fordi det skaber tryghed og ro at kende sin hverdag.

Samarbejde med forældre

Vores samarbejde med børnenes forældre ved vi også har stor betydning for børnenes udvikling.

Vi sørger for at invitere til et godt og tæt samarbejde, hvor vi både mødes og ringer sammen.

På Hjortholm tager vi således udgangspunkt i det enkelte barn og dets familie.

Behandlingsplanen

Vi tilrettelægger behandlingsplanen og den pædagogiske indsats og tilgang ud fra det enkelte barns behov og på baggrund af kommunens handleplan for anbringelsen.

Faglige tilgange

På Danners børn er vi fagligt inspirerede af ICDP og Susan Harts neuroaffektive udviklingspsykologi.

Læs mere her: Faglige tilgange