Pædagogisk praksis

I organiseringen af den pædagogiske praksis på afdelingerne arbejder vi med en systematisk anvendelse af faglige tilgange og metoder, som understøtter så positiv en udvikling som muligt for det enkelte barn og familie.

Det er afgørende at vores forståelsesramme omkring børnene i den daglige praksis, er i tråd med de nyeste og mest aktuelle teorier om børns udvikling, fejludvikling og tilknytning.

Fælles forståelsesramme

På Danners Børn vægter vi en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang højt.

Det grundlæggende menneskesyn er, at den mest optimale ramme for menneskelig trivsel og udvikling opstår, når det enkelte individ netop mødes med anerkendelse, ros og omsorg.

Det ses som afgørende, at mennesket ses med dets ressourcer, frem for med dets svagheder og mangler.

Det enkelte barn og den enkelte families anses som unik, med sin egen særlige dynamik.

Refleksion

I den løbende dokumentation af den pædagogiske indsats arbejder vi med en høj grad af refleksion vedrørende fagligt relevante områder.

I dokumentationen indgår refleksioner og holdninger til omsorg for sårbare børn og omsætning af psykologisk udredning til praktisk pædagogik.

Udgangspunktet er et menneske- og udviklingssyn, som bl.a. omfatter en fælles forståelse af begreberne anerkendelse, omsorg, relationer, empati og tryghed.

På Danners Børn stimuleres den løbende refleksion vedrørende den pædagogiske praksis også i et samarbejde om supervision med psykolog Susan Hart, som er en af de store kapaciteter på området.

”Børn og unge på stedet, både de akutanbragte og de børn der anbringes i længerevarende forløb, mødes således fortsat af et højt kvalificeret tilbud, der formår at differentiere metoderne, men samtidig sikrer et fælles grundliggende menneskesyn og udviklingssyn, som er implementeret i medarbejdergruppernes metoder og pædagogiske udviklingssyn.”

Fra socialtilsynets besøg 2020