Omgivelser

Danners Børn har til huse på Jægerspris Slot.

I mere end hundrede år har der været børnehjem på slottet.

Kong Frederik d. 7. og hans hustru, Grevinde Danner, der boede her, ville nok ikke kunne genkende det.

De gamle smukke huse er sat i stand og indrettet til børn og unge.

Udendørs er der gode muligheder for fysisk udfoldelse, med masser af grønne arealer.

Her er legeredskaber, cykelbane, boldbane, bålplads og plads til at være sammen ved borde og bænke.

Ved Slottet er der en stor park og lige uden for ligger skoven.

Om sommeren kan vi bade på stranden tæt ved Slottet.