Samarbejde

Danners Børn samarbejder med en lang række aktører med henblik på at yde den bedste støtte til barnet, den unge og familien.

Danners Børn samarbejder med mange kommuner over hele Sjælland.

Fra den kommunale socialforvaltning får vi handleplanen for barnet eller den unge.

Handleplanen angiver, hvilken fokus vi på Danners Børn skal have i vores indsats.

Socialrådgiveren på Danners Børn medvirker i samarbejdet med den kommunale socialforvaltning.

Der inddrages både pædagogiske og psykologfaglige kompetencer så barnets bedste tilgodeses.

Ekspertise

Danners Børn samarbejder med børnepsykiatriske afdelinger, når det er relevant.

Der samarbejdes desuden med privatpraktiserende psykologer omkring de psykologiske undersøgelser.

Et barn på Birkebo vil altid få en psykologisk undersøgelse, som en del af udredningen.

Undersøgelser vedr. forældrekompetence står kommunen for.

Den rette indsats

Det er en vigtig opgave for Danners Børn at lave en udredning, så den rette indsats kan sættes i værk.

Der samarbejdes også gerne med det sted, hvor barnet eller den unge kommer hen efter opholdet på Danners Børn.

Det er vigtigt at udslusningen bliver en god oplevelse for barnet eller den unge.

Samarbejde er der også med børnehaven, som ligger på slottet.

Der er indgået en aftale om, at børn altid kan starte i børnehaven, når der er brug for det.