Observation og udredning på Birkebo

Udredningsforløbet

Alle udredningsforløb bliver tilrettelagt individuelt og på baggrund af mål og målsætninger i handleplanen fra kommunen.

Et udredningsforløb vil typisk tage udgangspunkt i de kendte oplysninger om barnet/den unges fysiske, psykiske og sociale udvikling og forhold.

Den pædagogiske beskrivelse og vurdering af barnets udvikling, ressourcer, udfordringer og evt. støtte/behandlingsbehov foretages på baggrund af det kendskab og samspil, der opnås med barnet i hverdagen i det pædagogiske miljø på afdelingen.

På Birkebo har vi fokus på det enkelte barns ressourcer og kompetencer, og vi lægger vægt på at beskrive, hvilken tilgang barnet/den unge profiterer af, og derved hvordan barnet bedst støttes i sin fremtidige udvikling.

Barnet/den unges eget perspektiv og holdninger vil altid indgå i beskrivelse og vurdering.

Psykologisk undersøgelse

Som del af udredningsforløbet vil barnet/den unge blive psykologisk undersøgt kognitivt og personlighedsmæssigt.

Den psykologiske undersøgelse foregår på institutionen.

Inddragelse af forældre og andre

Forældrene inddrages i udredningsforløbet ved det løbende samarbejde med det pædagogiske personale, deltagelse i aftalte møder i forløbet, og samtale med undersøgende pædagog.

Hvis barnet/den unge er indskrevet på vores interne skole, Slotsskolen, vil en faglig og social beskrivelse og vurdering indgå som del af udredningsforløbet.

Afslutning på udredningsforløbet

Som afslutning på udredningsforløbet, skriver vi en rapport, der fremsendes til anbringende kommune og forældre og vi afholder et rapportmøde, hvor vi sammen kan drøfte udredningen.

Barnet/den unge kan forblive anbragt på Birkebo efter udredningsforløbet, så længe der er behov for det i forhold til planlægning og etablering af det videre forløb for barnet.

Det kan være en hjemgivelse, der skal tilrettelægges, eller anden relevant anbringelse, der skal etableres.