Birkebo

Akut- og observationsinstitution

Birkebo er for børn og unge i alderen 6-18 år. Der kan være op til 10 børn/unge på afdelingen.

På Birkebo modtager vi børn og unge akut. Børnene kan komme her med helt kort varsel, døgnet rundt, alle årets dage.

Observation og udredning på Birkebo

Vi har fokus på det enkelte barns ressourcer og kompetencer, og vi lægger vægt på at beskrive, med hvilken tilgang barnet eller den unge bedst støttes i sin fremtidige udvikling.

Læs mere: Observation og udredning på Birkebo

Akutanbringelse på Birkebo

Ved en akut anbringelse modtager vi barnet eller den unge med omsorg og støtte. Afklaring af et videre forløb sættes i værk.

Læs mere: Akutanbringelse på Birkebo

Ophold på Birkebo

Hverdagen på Birkebo giver en tryg ramme for støtte og anerkendelse.

Læs mere: Ophold på Birkebo

Støtte og omsorg

Vi har stor erfaring i at støtte og drage omsorg for børn og unge, der er i en akut krisesituation.

Vi modtager også børn og unge, hvor der er behov for at afdække deres ressourcer og vanskeligheder.

Vi afklarer hvilken støtte de har behov for, for at komme i trivsel og udvikling.

Der er mange forskellige grunde til beslutning om, at et barn eller en ung må anbringes for en periode.

På Birkebo bor der derfor børn og unge med en bred vifte af udfordringer.

Dog tager vi ikke imod børn/unge med svære psykiatriske problemstillinger, unge med misbrug, eller med kendt grov kriminalitet.

De voksne på Birkebo er pædagoger, der har særlig ekspertise og kvalifikationer i at varetage akut- og udrednings-pædagogiske funktioner.

Smukke omgivelser

Birkebo har til huse i en af de gamle, hyggelige, restaurerede bygninger i Slotsgården, med udsigt til Slottet og Slotsparken.

Alle børn har eget møbleret værelse og TV. Afdelingen er indrettet, så den fungerer som en hyggelig ramme om hverdagen for både børn og voksne.

Trygge rammer

Vi ved, det er en stor omvæltning at blive anbragt, og mange oplever den nye situation kaotisk.

Derfor er det også vigtigt, at hverdagen opleves som en tryg ramme at være i.

Hverdagen på Birkebo er kendt med en forudsigelig døgnrytme, der giver ro og tryghed.